Quiz Parafialny

1. 1. Które Przykazanie Boże, mówi o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej?
2. Rachunek sumienia, który to warunek dobrej spowiedzi?
3. Jak długo trwa post eucharystyczny (przed przyjęciem Komunii św.)?
4. Jaką była góra na której przemienił się Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii (28.02.2021) Podaj nazwę jakiej użył Ewangelista
5. Jak brzmi napis pod witrażem św. Barbary?

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.